BOB.COM 2021度高等BOB.COM 教师系列 职称评审委员会评审结果公示

发布于:2022-03-31 13:07 编辑:BOB.COM

       BOB.COM 2021年度高等BOB.COM 教师系列职称评审委员会于2022年3月30日14:00召开会议,对本年度申报晋升高等BOB.COM 教师系列任职资格人员进行了评审,现将评审结果公示如下:

  一、具有讲师职务任职资格人员(5人):

       杜潇颖  冯  蓉   罗 曼  ;马 星   任树鑫

  二、具有副教授职务任职资格人员(13人):

       胡晓霞  李 晨  李敏芳   马 丹   任京芹

       薛芙蓉  杨丽娟  杨艳霞   游春花   于鸿雁

       张 妮  张 飏  支凯妮   

  公示时间:2022年3月31日-4月6日

  如有异议请与人事处联系

  联系电话:029-63609520

职称评审工作领导小组办公室

                          2022年3月31日